کانون زبان ایران جهت توسعه و تقویت کادر آموزشی خود از داوطلبان مسلط به زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی طبق شرایط مندرج زیر دعوت به عمل می آورد.

جهت آگاهی از آخرین اخبار ، اطلاعیه ها و رویدادهای کانون زبان ایران، می توانید به پورتال کانون زبان ایران مراجعه نمائید.

 
 

:: صفحه اصلی

 

آزمون ویژه گروه کودکان بخش انگلیسی مراکز آموزشی کانون زبان استان تهران

زمان ثبت نام از روز یکشنبه 10 ادیبهشت تا دوشنبه 25 اردیبهشت است.

 تاریخ دریافت کارت از طریق سامانه اینترنتی 96/3/1 و 96/3/3 می باشد.

جهت دریافت کارت از قسمت ویرایش می توانید با انتخاب کارت ورود به جلسه ، کارت خود را دریافت نمایید.

 تاریخ برگزاری آزمون کتبی پنج شنبه 96/3/4 است.

 

:: مشاهده و ویرایش اطلاعات

   با استفـاده از این قسمـت می توانیـد به صــورت الکترونیکی

   اطلاعات خود را ویرایش و یا تکمیل نمائید .

 

:: مشاهده نتیجه

   با استفاده از این قسمت می توانید نتیجه خود را مشاهده

   نمائید .